KURUMSAL KOÇLUK NEDİR?

Koçluk genellikle kişinin potansiyelini fark etmesi ve böylece daha iyi bir versiyonuna ulaşmasını hedeflerken kurumsal danışmanlık ve koçluk da işletmelere şu anda sahip olmadıkları uzmanlığı sağlar. Kurumlarda lider, yönetici ya da çalışanlara yönelik yapılan koçlukla bu kişilerin verimlerini, uyumlarını ve iyi oluşlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

     Tefviz Akademide kişilerin, kurumun değerleri ve gerekli yetkinlikleriyle uyumlanması, var olan potansiyelini daha da verimli hale getirerek hedeflerini sonuçlara yansıtabilmesi için tüm kaynaklarını kullanıp kendi farkındalığını arttırmasını destekleyen bir yaklaşımla çalışıyoruz. 

KURUMSAL KOÇLUKLA KAZANIMLARINIZ NELER OLUR?

Her şeyden önce hâlihazırdaki işleyiş ve iş yapma biçimindeki farkındalık gelişir.

Kurumlara bağlılıkları artar ve verimlilik yükselir.

Liderlik ve yönetsel becerilerde ya da işin gerektirdiği diğer yetkinliklerde gelişim sağlanır.

Yaratıcılık, odaklanma vb. potansiyellerinde ve iç motivasyonun ve özgüvenin gelişmesinde yükseliş görülür.

Bütünsel ve sistematik bir bakış açısı kazanılır ve bunlar sonuca yansıtılır. Kişilerin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak dengede olmasına yardımcı olur.

Takım dinamikleri üzerinde çalışılarak sıradan bir takımdan “yüksek performanslı” bir takıma geçiş sağlanır ve ortak dilin hâkîm olduğu bir takım sinerjisi oluşturulur.

İletişim, performans geliştirme, sorun çözme ve kişisel gelişim alanlarına dair çalışmalar yürütülerek kurumsal gelişim desteklenir. Çünkü kişilerin performanslarının artması kuruma olumlu dönüş sağlar.

Geri bildirim noktalarında bir şirket kültürü oluşturur.

Müşteri ilişkilerinde ciddi farklılıklar ortaya koyar ve gözle görülür bir iyileşeme sağlar.

KURUMSAL KOÇLUK SÜRECİNDE NASIL ÇALIŞIYORUZ?

Kurumsal koçluk süreci; koç, yönetici ve koçluk alacak kişinin bir araya gelerek bir ön çalışma yapması, koçluk çerçevesini belirlemesi ile başlar. Kurum kişiden beklentilerini, bu koçluk sürecinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyarken, koçluk alacak kişinin de bunları kabul ve onayı gerekir. Kurumsal koçluk sürecinde müşterinin yaşadığı sorunlar, gelişmeye açık yönleri ve istekleri analiz edilir.

Bu çerçevede ölçüm kriterlerine yönelik kullanılacak yöntemler ve yaklaşımlar belirlenerek koçluğa başlanır.

Sonraki aşamada bu hedefe ulaşmak için kullanılabilecek kaynaklar tespit edilir ve karşılıklı karar verilen bir eylem planı hazırlanır. Plan devreye sokulur ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve kaydedilen ilerlemeler karşılıklı değerlendirme yapılarak belirlenen hedefe ulaşılması sağlanır.

Bir kurumsal koçluk süreci 6 – 12 görüşme ile gerçekleşir. Koçluk uzun süreli veya sürekli de olabilir. Tüm süreç müşteri ve koç arasında bir gizlilik çerçevesinde yürütülür. Çalışmaların sonucunda gelişmeler ve yaşanılan konulara ilişkin raporlama yapılarak işverenle belli konular paylaşılır. 

Koçluğun Yatırım Geri Dönüşü

(ROI – Yatırım Üzerinden Getirisi) Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları:

Kurumlara bağlılıkları artar ve verimlilik yükselir.

Her şeyden önce hâlihazırdaki işleyiş ve iş yapma biçimindeki farkındalık gelişir.

Liderlik ve yönetsel becerilerde ya da işin gerektirdiği diğer yetkinliklerde gelişim sağlanır.

Yaratıcılık, odaklanma vb. potansiyellerinde ve iç motivasyonun ve özgüvenin gelişmesinde yükseliş görülür.

Bütünsel ve sistematik bir bakış açısı kazanılır ve bunlar sonuca yansıtılır. Kişilerin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak dengede olmasına yardımcı olur.

Müşteri ilişkilerinde ciddi farklılıklar ortaya koyar ve gözle görülür bir iyileşeme sağlar.

Geri bildirim noktalarında bir şirket kültürü oluşturur.

İletişim, performans geliştirme, sorun çözme ve kişisel gelişim alanlarına dair çalışmalar yürütülerek kurumsal gelişim desteklenir. Çünkü kişilerin performanslarının artması kuruma olumlu dönüş sağlar.

Takım dinamikleri üzerinde çalışılarak sıradan bir takımdan “yüksek performanslı” bir takıma geçiş sağlanır ve ortak dilin hâkîm olduğu bir takım sinerjisi oluşturulur.

Bizimle İletişime Geçin

Tefviz Akademiyle Tanışmak İçin Formu Doldurun