CHACTERİX ENVANTERİ

Gençler sınav hazırlık sürecine farkında olmadıkları ya da hiç tanımadıkları kendileriyle çıkıyorlar. Bu hedefsizlik ya da yanlış hedef belirleme sınav hazırlık programlarında erteleme, motivasyonsuzluk, kaygı ve stres gibi olumsuz durumlarla karşımıza çıkıyor.

Sınava yönelik algılarda başarının sıra ve puanlarla ölçüldüğü, kazanmakla başarmanın aynı sayıldığı bir ortamda sınavlara hazırlanan gençlerimiz yine kendilerine karşı aynı yabancılıkla tercihte bulunuyor. Ve gençler, üniversite eğitimi sırasında ya da mezun olduktan sonra kendilerini ait hissetmedikleri bir alanın içinde buluyorlar. Kazanca rağmen kendini başarılı bulmayan yüz binlerce genç insandan bahsediyoruz. İlgi ve yeteneklerinin farkında olmadan, yönelimlerini tartışmadan üniversite tercihinde bulunmak para, zaman ve emek kaybıyla sonuçlanıyor. Daha da önemlisi sevmediği, ilgilenmediği alanlarda eğitim alan, yaptığı işi sevmeyen ve kendini o işe ait hissetmeyen mutsuz insanlardan oluşan bir toplum meydana geliyor.

Gençlerin istek, beklenti, yetenek ve yönelimleri konusunda farkındalık sağlayabilmeleri için ciddi bir desteğe ihtiyaçları var. Bu desteği sağlayabilmenin en önemli aracı da güvenilirliği yüksek bir mesleki yönelim envanteri.

Characterix Kişilik Envanteri;

bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, özel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, rahat ve stres durumlarında nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemine sahip olduğundan bu ihtiyaca cevap verebilecek bir envanter.

Characterix,

enneagram metodolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil bir kişilik envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yaparak çözümleyici sonuçlar sunuyor.

Characterix,

bireylere gelişim önerileri sunar, güçlü yönlerinin ve sınırlı kullandığı yönlerinin yanı sıra potansiyel risklerini de söyler. Bireye gizil güçlerini ortaya çıkarması için fırsat sunar.

Characterix,

kişilerin özellikleri ve davranışları hakkında en isabetli ve en doğru sonuçları verir.

3 farklı soru setine sahip olup beyaz yaka, mavi yaka ve 11 – 18 yaş mesleki yönelim öğrenci envanterinden oluşmaktadır.

63 adet potansiyel, 53 olumlu kişilik özelliği ve 20 potansiyel risk olmak üzere toplam 136 adet faktör üzerinden veri analizi yapar.

90 sayfaya kadar bireysel rapor oluşturur. Raporda yer alan tüm başlıklar modülerdir ve kurum ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanabilmektedir.

Eğitim kütüphanesi modülü ile hem kişinin hem de kurumun ihtiyacı olan eğitim başlıkları ve içeriklerini belirleyip eğitim ihtiyaç analizi yapabilmektedir.

Bireysel analiz modülü ile kişileri 3 alt başlıkta değerlendirir:

• Kişinin güçlü – sınırlı kullandığı potansiyelleri

• stres halinde sergilediği davranışları yani potansiyel riskleri,

• sosyal uyumu gösteren uyum değerleri

Profesyonel bir koçun güçlü soruları eşliğinde sunulan bu modül insan kaynakları profesyonelleri için mülakat sorularına dönüştürülebilirken, envanteri uygulayan kişi için de aynı zamanda bir gelişim enstrümanıdır.

Kurumsal rapor hizmeti ile kurumun tam bir fotoğrafını çeker.

Çalışanların güçlü-sınırlı kullandığı potansiyelleri ve potansiyel risklerini belirler.

Bu özelliğiyle her bir çalışanın kurumda veya departmanda potansiyelini kullanma oranını tespit etmeyi ve kurumun ya da departmanın zayıf halkasını bulmayı kolaylaştırır.

Uyum tabloları ile ortak alan, çatışma noktaları gibi hayati bilgilere ulaşmayı mümkün kılar ve performansa çok büyük etkisi olan bu durum için gerekli çalışmalar yapılmasına yardımcı olur.

Tüm bu özelliklerinden başka duygusal zekâ ve 21 yüzyıl yetkinliklerinin raporlandığı tek ve benzersiz bir modüle de sahiptir.

Characterix Raporları:

 • Çözüm Önerileri
 • SWOT Analiz
 • Güçlü ve Zayıf Yönler
 • Potansiyel Riskler
 • Gelişim Önerileri
 • Kimlik Kartı
 • Baskın Kişilik Tipi
 • İletişim Tarzı
 • Liderlik Tarzı
 • Düşünce tarzı
 • Motivasyon faktörleri
 • Mesleki Yönelim Gruplarınız (ÖSYM Kitapçığına Göre)
 • Zorlanabileceğiniz Meslekler

Characterix Envanterini Nasıl Yaptırabilirsiniz?

Bireysel başvurular için:

 • Bizimle iletişime geçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
 • Size gönderilen linkten verilen yönergeler doğrultusunda envanteri uygularsınız.
 • Kısa bir süre sonra raporunuz oluşturulur ve rapor uygulayıcı uzmanınıza gönderilir.
 • ZOOM üzerinden veya telefonla gerçekleştirilen 2 saatlik danışmanlık görüşmesi ile rapor Characterix uygulayıcısı profesyonel koçumuz tarafından değerlendirilir.
 • İhtiyaç durumunda önceliklendirme yapılarak bireysel koçluk seanslarıyla koçluk hizmetine devam edilebilir.

Kurumsal başvurular için:

 • Bizimle iletişime geçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
 • Eğitim kütüphanesi modülü ile hem kişinin hem de kurumun ihtiyacı olan eğitim başlıkları ve içerikleri belirlenip eğitim ihtiyaç analizi yapılır.

Öğrenci Ajandası olarak Characterix sayesinde gençlerin mesleki yönelimleri hakkında farkındalığa ulaşmalarını sağlayarak çok önemli bir misyonu yerine getireceğimize inanıyoruz.

Bizimle İletişime Geçin

Tefviz Akademiyle Tanışmak İçin Formu Doldurun