Çocukların “ bedensel, ruhsal ve fiziksel ” gelişimlerinin sistematik, bütüncül uygulamalarla ele alındığı, “özgün” koçluk sistemiyle kalıcı değişimlere imza atan ve bu alandaki beklentileri en üst düzeyde gerçekleştiren bir “Eğitim ve Mihmandarlık Modeli” olmak.

Eğitim ve mihmandarlık alanında yeni farkındalıklar oluşturan, kadim kültüründen beslenen, değerlerini önceleyen özgün modelimizle çocukların liderlik, yaratıcı ve üretici düşünme yeteneklerini, milli ve insani bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirmek.

 1. Çocukların eğilimlerini, ilgi ve yeteneklerini bütünsel düzeyde keşfetmelerini sağlamalarına imkân tanımak, 
 2. Kendi potansiyelini fark eden gence öğrenebilme, araştırma, problem çözme ve bağımsız karar verme becerilerini aşılamak,
 3. Bu hünerlerin bilim, dil –edebiyat, sanat ve spor dallarında geliştirilmesine imkân tanıyacak bir rehberlik anlayışına ve donanımına sahip eğitmenleri bünyesinde toplamak,
 4. Kazanılan koçluk becerileri ile gençlerin geleceklerine yön vermelerini sağlamak,
 5. Hedef ve hedefe ulaşma eylem adımlarını belirlemede sorumluluğu bizzat gencin kendisinin almasını sağlamak, 
 6. Kendi değerlerimizi gençliğin diliyle anlatmak,
 7. Duyusal ve duygusal farkındalığı aktif hale getirmek,
 8. Gönüllere ve gözlere estetik farkındalık kazandırmak
 9. Hayatı sadece izleyerek değil bizzat ona dokunup hakkıyla yaşayabilmesine katkı sunmak  
 10. Aileleri de bu sürece dâhil ederek çocukların gelişimi için uyumlu bir iletişim ve işbirliği içinde olmak, onlara da rehberlik etmek,
 11. Sektöründe yenilikçi ve etkili yaklaşımlarla farkını ortaya koymak,
 1. İlim, irfan, vicdan sahibi olmak,
 2. Hüner ve hikmeti ahenkle birleştirebilmek,
 3. Milli, ahlaki, insani değerleri içselleştirebilmek,
 4. Manevi ve kültürel değerlerimizle uyumu sağlayabilmek,
 5. İlkeleri ülküye dönüştürüp büyük düşünebilmek,
 6. Hayalleri, ufku ve hedefleri zirveye yöneltebilmek,
 7. İnsanca, hakça hedefler belirleyebilmek,
 8. Algı kapıları açılmış, en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış olmak
 9. Sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi şiar edinmek,
 10. Bu sistemde kazanılan kültürü kuşaktan kuşağa aktarmak.

Yönetim Kadromuz

Eğitim Kadromuz

Eğitim Gruplarımız

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

4, 5 VE 6. SINIFLAR

Tüm eğitim programı 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine yöneliktir.  Bu sınıflar birlikte eğitim alır ve çalışmaları birlikte yürütürler. 

NEDEN TEFVİZ ÇOCUK  AKADEMİSİ?

Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz…” 

Tefviz Çocuk  Akademisi, her sistemle tüm beklentilerin, üzerlerinde kurulan hayallerin hırsların, yarışların,  projelerin kontrolü altında savrulan ve kaybolan genci fıtratının özüne çekerek özgün bir eğitim ortamı oluşturmak için yola çıktı.

Genç kuşaklarını ihmal eden toplumların, geleceklerini imha ettiklerinin bilincinde olarak hazırlanan eğitim programları ile gençlerimize fikir, sanat ve değerler açısından yeni ufuklar açılarak hepsi önyargılardan kurtarılır ve üreten bireyler haline getirilir. 

Tefviz Çocuk Akademisinde öğrenci odaklı bir yaklaşımla öğrencilerin özgür düşünceleri doğrultusunda gelişmelerine olanak sağlanır. Öğrencilere; matematik, doğa bilimleri, beşerî ve sosyal bilimler, teknoloji ve sanat alanlarında farkındalık kazandıracak şekilde tasarlanarak onları geleceğe hazırlayan kapsamlı bir program sunulur. Kadim köklerimizden ve değerlerimizden beslenerek hazırlanan içeriklerimizde özgün yaklaşımlar yanında üretkenlik, yenilikçilik, risk alma, girişimcilik ve eylem insanı olabilme davranışları vurgulanır. Öğretmenler öğrencilerin çok yönlü ve eleştirel düşünme ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek amacıyla sürekli olarak eğitim programımızda uyarlamalar yapar.

Sınav baskısı altına girmeden konuları tartışmaya, programın izleyicisi değil bizzat uygulayıcısı olmaya, dışarı çıkıp öğrenilenleri sahada da uygulayabilmeye, araştırma yapmaya ve tüm öğrencilerimiz öğrenen, uygulayan hatta öğreten konumuna geçmeye yönlendirilir. Akademimizde alanlarındaki en başarılı insanları bir araya getirilmiş ve onların daha önce hiç karşılaşılmamış içeriklerle sizlerle buluşmasına, projeler üretmesine imkân tanınmıştır.

Tefviz Çocuk Akademisi, örgün eğitimde verilmeyen akademik çalışmaların yanı sıra ders dışı etkinlikleri de kapsayan dengeli bir eğitim programı sunar.

Gençlerimizin bedensel ve psikolojik gelişimlerinin en sağlıklı şekilde sürmesi amacıyla beslenmeden bilinçaltı çalışmalarına; koçluktan karakter inşasına pek çok alanda bireysel destek hizmetlerinin sunulduğu çalışmalar, akademimizi alanında farklı kılan “Bütünsel Yaklaşım Modeli”nin ve bu yaklaşımın ne kadar önemsediğinin bir göstergesidir.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere kapılarını açmaya özen gösteren Tefviz Çocuk Akademisi, zengin ve özgün içerikleriyle öğrencilerimizde çok yönlü bir sosyal ve kişisel gelişime imkan tanır.

Tefviz Çocuk Akademisi, her evin artı biri olmaya aday. Evinizde, sofranızda, sohbetinizde, en önemlisi de gönlünüzde olmaya talip.

Akademi olarak niyetimiz, sizin ve çocuklarınızın hayatına artı bir değer katabilmek.

TEFVİZ ÇOCUK AKADEMİSİNDE İŞLEYİŞ

 • Tüm program çevrimiçi olarak yapılacaktır. Teorik ve pratik dersler interaktif olarak işlenecek, bütüncül bir yaklaşım modeliyle öğrencilerin pek çok alanda gelişim göstermesi sağlanacaktır.
 • Eğitim dönemi 4 aydır. 
 • Eğitimler her cumartesi 09.30- 15.00 arasındadır.
 • Her eğitim 30 dakikadır.
 • Eğitimler arası 10 dakika,  öğle yemeği için 40 dakika ara verilmektedir. 
 • Kitap okuma, film izleme, proje uygulama vb. ödevler verilmektedir. 
 • Eğitim boyunca başarı gösteren öğrencilerimize sürpriz hediyelerimiz de olmazsa olmazlarımızdan. 

Bizimle İletişime Geçin

Tefviz Akademiyle Tanışmak İçin Formu Doldurun