KASIMİYE MODÜLÜ

KARAKTER İNŞASI

Değerli Veliler ve Sevgili öğrenciler;

Siz de neşeyi iyi değiştirebilen kişinin farklı bir karakteri, huyu, mizacı vardır. Ancak güzel ahlak herkes için olmazsa olmazdır. Güzel ahlaklı bir insan topluluğu herkes tarafından sayılır ve sevilir. Kötü ahlaklı insan ise toplum tarafından sevilmez ve dışlanır. Bu da onun daha büyük kötülüklere sürüklenmesine sebep olur. Çağımızda iyi ve kötü ahlak, her çağda olduğumuz biraz daha farklı bir bakış açısıyla önümüze geliyor. Elli seneden önce toplumun çok iyi bildiği ve beğendiği bir davranış tarzı bugün geçerli olabiliyor. Toplum olarak özellikle sosyal medya ve diğer medya organlarının bize dayamış olduğu ve değerleri uygulamak zorunda kalmıyoruz. Bu değerler ve davranışları bize, karakterimize ve ailemize uygun olması veya olmasın, direnelim veya direnmeyelim kendimize dayatılan bu davranış kalıplarını birebir uygularken buluyoruz. Peki, inananlar için güzel ahlak nedir? Kimden işin doğrusunu öğrenmeliyiz?

Cevabı bize 1400 sene öncesinden gelen billur gibi bir cümle veriyor:

 “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim .”( Hadis-i Şerif)

Elbette güzel ahlakın tamamlayıcısı ve gelmiş geçmiş en güzel ahlaka sahip olan kişi bizim biricik Peygamberimizdir(SAV).Biz doğruyu ve yanlışı Allah’ın bize indirdiği Kur’an ve ahlakı Kur’an olan sevgili Efendimiz (SAV)’den öğreniriz. Çünkü Allah’ın kitabının tarihsel yolculuğu bütün çağlara hitap etmiştir. Geçmişte geçerli olan emirler bugün çağın ve insanlığın kurtarıcısı mahiyetindedir. Ve yaşanmış bir ömür… Yürüyen bir Kur’an… Kur’an’ın indiği saf ve mübarek kalp… Ve 63 yıla sığan tüm çağlar… Habibullah’ın izi 1400 senedir hala tazecik. O’nun verdiği hizmetler hala onun kardeşinin şifası… Çağımızın bitmek üzere olan, bilmeyen sorunlarının çözümü ve manevi hastalıkların tedavisine ilişkin pınarı Peygamberimiz ‘in(SAV)’in saklandığı yerdir. O bakımleri bir gösterirsa biz Müslümanların sorumluluğudur. Biz sadece kendimizden değil çağımızın sorunlarından, komşularımızın açıklığından, mühendislik hatası yüzünden yıkılan binalardan, Afrika’da açlıktan ölen çocuklardan, savaşta annesiz yaşamış bebeklerden, hava kirliliğinden ve bugün yapılan aklınıza her türlü ahlaksızlıktan sorumluyuz. Çözüm Kur’an ve sünnettir. Bize düşen Kur’an ve sünnetin doğrulamaları olmak ve önce kendi ahlakımızı sonra toplumun ahlakını Kur’an ve sünnet işlemlerini tedavi etmektir. Çağımız cahiliye öğrencilerini bir güneş gibi yarıp aydınlatan Peygamber ahlakına kavuşturmuştur.

Bu nedenle biz Tefviz Çocuk Akademisi olarak çağın takipçileri Kur’an ve sünnetlerini çözdük ve yine bu ışıkta ahlakımızı güzelleştirerek vatana ve millete hayırlı insanlar olmak ve böyle çalışmak için yola çıktık. Sizleri de bu ahlakı güzelleştirme ve karakter inşa etme yolculuğumuza davet ediyoruz. 

*Bu yolculukta kah saadet asrının iklimini çözeceğiz kah gün içerisinde problemlerin çözülmesi amacıyla çözüldü.

* Kah Medine’de Efendimiz’i sevinçle karşılayacağız, kah Efendimiz’in eminliğine güzel ahlakına şakalaşıyoruz.

* Ashab-ı Kiram’ın Peygamberimize olan sevgisine ve bağlılığına hayret ve gıpta ile bakacağız.

* Bazen güleceğiz, bazen ağlayacağız, bazen kendimizi sorgulayacağız.

* Âmâ dünyayı değiştirmeden önce kendimizden ve ailemizden bakmaz. 

Var O’nun (SAV) mübarek izlerini takip etmeyen var mı? Hayata O’nunla (SAV) bak.? Dünyada sevilmeye en layık insana layık olduğu gibi sevilmeye mi? Cevabınız ne olursa olsun, aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Niyetimiz Allah’ın (CC) ve Peygamber’in (SAV) rızasıdır. Niyet hayır, akıbet hayır…

“Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”

MEVLANA

ENDERUN MODÜLÜ

Adab-ı Muaşeret

Güzeli güzel yapan ‘edep’tir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir.

  • Materyalleşen modern dünyada ahlaki değerlerimiz giderek önemsenmemekte ve kaybolmaktadır. Ancak insan maddi ve manevi yönden bir bütündür bu nedenle maddi değerler kadar manevi değerler de önemlidir. Buradan hareketle gencin ; birlikte bulunduğu diğer insanlarla uyum içinde yaşaması, çevresine nasıl davranması gerektiğini bilmesi, ahlaklı olması ve nezaket kurallarına uyması, İslam’ın güzel saydığı söz ve davranışları öğrenmesi manevi gelişimi açısından gereklidir.
  • Özetle dersin amacı görgü kurallarını inanç ekseninde çocuğa kazandırmaktır.
  • Bu eğitimden sonra çocuklarımızda şu konularda  farkındalıklar oluşur;
 • ZOOM’da Ders  Adabı
 • Selamlaşma Adabı
 • Teknolojiyi Kullanma Adabı
 • Tanışma Adabı 
 • Konuşma – Dinleme Adabı 
 • Temizlik/Hijyen/Pandemi  Adabı   

Alışveriş ve Tüketim Adabı

 • Yeme – İçme Adabı  
 • Sosyal Hayat Adabı
 • Doğa ve Çevre Adabı
 • Giyim – Kuşam Adabı   
 • Ziyaret Adabı
 • Salon Adabı
 • Hayır Yapma Adabı

 

Ehl-i irfan arasında aradım kıldım taleb 

 Her hüner makbûl imiş illâ edeb illâ edeb

Lâ Edri

KASIMİYE MODÜLÜ

Sürdürülebilir Dünya Okulu

Sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir.

Sürdürülebilir Dünya Eğitimi,  yemek yeme alışkanlıkları, ulaşım, sosyalleşme, enerji kullanımı, atık yönetimi ve daha fazlasını kapsamaktadır. Burada öğrendiklerinizi bir yaşam tarzı haline getirmek için sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirmenize katkı sağlamak amacımız.  Ne yazık ki günümüzde dünya nüfusunun %20’si, kaynak tüketiminin %86’sından sorumlu durumdadır ve çok geç olmadan bunu değiştirmek her bireyin ve özellikle de bu eğitimi alan sizlerin sorumluluğudur.

Bu eğitimde farkındalık kazanacağınız alanlar neler mi?

İklim Değişikliği 

Dünya Limit Aşım Günü

Ekolojik Ayak İzi

Ekosistemlerin Bozulması Ne Demek?

Biyolojik Çeşitlilik Kaybı

Nüfus – Kaynakların Kullanımı

Çevre Adaleti

Yaşam Döngüsü

Üretim – Tüketim – Geri Dönüşüm

Tekstil Endüstrisi

Gıda Endüstrisi 

Çevre Hareketleri

 Ve de en önemlisi “Biz ne yapabiliriz?” sorusuna birlikte arayacağımız cevaplar…

ENDERUN MODÜLÜ

Toplum Hizmeti- Sosyal Sorumluluk

Halka hizmet Hakk’a hizmettir.”

Dinimize göre insan ve toplum için yapılan hayır ve hasenat “Allah için” yapılmış demektir. Bu şöyle de ifade edilebilir: Allah için yapılan her şey aslında toplum için yapılıyor demektir. Bu açıdan, “Halka hizmet Hakk’a hizmettir.”

 Akademi olarak amacımız, sizlerin zamanınızı ve enerjinizi yaşadığınız toplumun problemlerinin çözümünde kullanmanız ve kazandığınız farkındalığı ilerdeki yaşantınıza katkı olarak taşıyabilmeniz. Topluma hizmet uygulamaları sizlerin projeler boyunca elde edeceğiniz kazanımları düşünmeniz, tecrübelerinizi ve bilgilerinizi diğer arkadaşlarınızla paylaşarak hayatlarınıza geçirmeniz konusunda fırsatlar sunar. Yaşayarak öğrenmeye güzel bir örnek olan aktif öğrenme ortamında, gerçek kişiler, gerçek kurumlar ve gerçek olaylar ile ilgilenerek, öz güven, yeterlilik, sorumluluk alabilme ve empati gibi bazı duyuşsal kazanımların farkına varmak sizin için de farklı bir deneyim olacak.  Eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilme, etkili iletişim kurabilme ve takım halinde çalışma becerilerinizi geliştirecek eğitimimizde çalışılacak projeler şunlardır: 

*Kültürümüzde topluma hizmet

*Ailede, komşulukta, toplumda hizmet 

*Yaşlılara hizmet

* Hayvan ve bitkilere hizmet vb. farklı alanlarda projelerin üretileceği çalışmalarda hikâyeden, kısa film çekimlerine pek çok eğitici ve keyifli yöntem sizleri bekliyor. 

KASIMİYE MODÜLÜ

Çocuk Hakları

Yüzyıllardır ‘küçük yetişkinler’ olarak görülen çocuklar, Çocuk Hukuku’nun gelişimiyle birlikte hassas statülerinden dolayı her zaman üstün yararlarının gözetilmesi gerektiği kabulüyle kendine özgü haklara sahip bireyler olarak kabul edilmiştir.

Nitekim çocukluk dönemi de basitçe yetişkinliğe geçiş aşaması değil, içinde kendine özgü ilkeleri ve yaklaşımları barındıran bunun sonucunda da özel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gereken özgün bir dönemdir. Bu anlayıştan hareketle çocukları sahip oldukları haklar konusunda bilinçlendirerek içinde bulundukları dönemden en etkin şekilde faydalanmalarının sağlanması/ içinde bulundukları dönemi en etkin şekilde değerlendirmelerinin sağlanması ve yaşanma riski bulunan mağduriyetlerin önüne geçilmesi temel hedeftir.

Tefviz Çocuk  Akademisi de bu hassas konuda üzerine düşen sorumluluğu sonuna kadar devam ettirme hususunda oldukça kararlı bir tutum sergilemektedir. 

ENDERUN MODÜLÜ

İnternet ve Sosyal Medya Araçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı

“Yapılan çalışmalarda İnternette güvenliğin bilgi ve alışkanlık gerektiren bir süreç olduğu,  bu sürecin sağlıklı ilerlemesinin eğitimden geçtiği açıkça vurgulanmıştır.”

Özellikle günümüzde iletişim ve paylaşım amaçlı web uygulamalarının ve sosyal ağların içeriği giderek büyüyor ve zenginleşiyor.  Sosyal ağ ve sosyal paylaşım sitelerinin sayıları her geçen gün kullanıcı sayıları ile birlikte hızla artıyor. 

Bununla birlikte sosyal ağlardaki kullanıcıların çoğunun, bu sitelerde güvenlik ve gizlilik ayarlarını nasıl yapılacağını bilmediği, bu siteler üzerinden gerçek olmayan bilgileri beyan etmek zorunda kaldığı, tanımadıkları kişilerle iletişim kurduğu da bir gerçek. Yapılan bir araştırmada, ülkemizdeki çocukların %46’sının sosyal ağlarda kişisel bilgilerini koruma yöntemlerini bilmediği gönderilerini, kişisel fotoğraflarını ve doğum tarihleri gibi özel bilgilerini herkesle paylaştığı ortaya konmuştur. 

Yapılan çalışmalarda İnternette güvenliğin bilgi ve alışkanlık gerektiren bir süreç olduğu,  bu sürecin sağlıklı ilerlemesinin eğitimden geçtiği açıkça vurgulanmıştır.

İnternetin barındırdığı olumsuz içerikler, kullanıcıların özellikle de çocukların ciddi tehlikelerle karşılaşmasına, kötü alışkanlıklara alışmasına neden olabilmektedir. Bu tür zararlarının yanında İnternet, uzun süreli kullanımdan dolayı oluşabilecek sağlık, psikolojik ve bağımlılık sorunlarını da beraberinde getirmektedir.

Tüm bu sorunlarla başa çıkabilmek için önceliğimiz konuyla ilgili bilgilendirme yapmak, tehlikelere yönelik farkındalık kazandırmak ve tabi ki korunma yöntemlerini çocuklarımıza ve ebeveynlerimize anlatmak. Konusunda uzman siber güvenlik eğitmenimizle bilinçli tüketici olma yolunda atılacak önemli bir adım olan bu çalışma akademimizin olmazsa olmazlarından…