YAKUTİYE MODÜLÜ

Tarihin Zaman Yolcuları: Geçmişin İzinde Bugünüm

Kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan bireyler yetiştirmek için hazırlanan ders içeriklerinde öğrencilerimizin geçmişten beslenen bir gelecek tasavvuru oluşturmalarını sağlıyoruz. 

Tarih derslerinin özgün bir bakış açısıyla anlatıldığı bu modülde öğrencilerimiz, 

  • geçmişten bugüne insanlığın ve kadim köklerimizin birikimli mirasını kavrar,

  • Türk, İslam ve Türkiye tarihinde rol oynamış önemli şahsiyetleri tanır ve modeller,

  • yaşadığı toplumun bugünlere nasıl geldiğinin farkındalığını kazanır,

  • günümüzde olup bitenleri yorumlayarak geleceğe yönelik bir vizyon oluşturabilecek bir tarih bilinci geliştirir,

  • medeniyetimizin dayandığı temel değerleri kavrayıp benimseyerek bunları davranışlara da yansıtmaya başlar,

  • milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek ülkemizin küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü kavrar. ..

Kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan bireyler yetiştirmek için hazırlanan ders içeriklerinde öğrencilerimizin geçmişten beslenen bir gelecek tasavvuru oluşturmalarını sağlıyoruz. 

*Sanal müze gezileri,

* görsel ve renkli anlatımlar, 

*kısa filmler, 

*araştırma ödevleri 

*tartışma uygulamalarıyla renklendirilen tarih derslerimiz zamanda yolculuğun doğru adresi…

 “İyi kitaplar okumayan biri, hiç kitap okumamış sayılır. “

Mark Twain

YAKUTİYE MODÜLÜ

COĞRAFYA

Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak.

Sait Faik Abasıyanık

“Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak.” dense de bizim niyetimiz bu kötü gidişe “Dur!” diyebilmek. Sizin için…

İbn-i Haldun üzerine basa basa ezberlediğimiz bir söz bırakır dünyaya asırlar önce: “Coğrafya kaderdir.” Görüldüğü üzere yaşadığımız coğrafya yaşantımız üzerinde ne kadar da belirleyici bir etken. O halde başlayalım; 

*Yaşadığınız bölgeyi, ülkeyi ve dünyayı nasıl daha yakından tanıyabilirsiniz?

*Doğanın size sunduğu imkânların ya da doğada karşılaşabileceğiniz tehlikelerin farkında mısınız?

*Çevreyi korumak için neler yapabilirsiniz?

*Yaşadığınız yeri en verimli şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz?

* Doğa olaylarına karşı önlem almayı biliyor musunuz? 

Tüm bu bilinmezliklerin cevabı uzman eğitmenlerimizin akıcı ve etkileyici anlatımlarıyla cevap bulacak

 İnsan yaşadığı yere benzer
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer
Suyunda yüzen balığa
Toprağını iten çiçeğe
Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine
Konyanın beyaz
Antebin kırmızı düzlüğüne benzer

EDİP CANSEVER

YAKUTİYE MODÜLÜ

OKUMA SANATI

 “İyi kitaplar okumayan biri, hiç kitap okumamış sayılır. “

Mark Twain

Peki, neyi, nasıl okuyalım? Okur olmanın da sanatı mı olurmuş? Hepimiz okur olma işini birinci sınıfta halletmedik mi?

Mademki okuyarak temizlenir kalpler ve zihinler o halde insanı insan yapmaktan başka ne önerebiliriz ki size? Zamandan ve mekândan bağımsız olmak ancak okuyarak mümkündür. Kitap okumakla başladığın yolda önce kendini sonra insanları, hayatı, kâinatı ve elbette Hakk’ı anlamaya başlarsın.

Okuma Sanatında kitap seçiminden satır arası okumaya; okunanlar üzerinde düşünmekten bunları hayata ve de eyleme geçirmeye kadar pek çok konuda düşünüp çalışacağız.  Bir okuma sanatkârına dönüştükten sonra göreceksiniz ki, bu dersten sonra bir kitabın kapağını açan sizle, o kitabı bitirdikten sonraki siz hâlâ aynı kişi olmayacaksınız.  

Bizimle İletişime Geçin

Tefviz Akademiyle Tanışmak İçin Formu Doldurun