b

izler 2022 yılında bir dernek kurmak üzere yola çıkan güzel niyetleri ve hayalleri olan bir avuç insanız… Hayalleri hakikate dönüştüreceğimiz bir yolda yıllardır sahalarda bizzat tecrübe ettiğimiz, tespit ettiğimiz ihtiyaçları karşılama adına bir program hazırladık. Çünkü gördük ki sadece söylemlerle” az gidiyoruz, uz gidiyoruz” ama bir arpa boyu yol gidemiyoruz. .

Bu niyetimizi açtığımız ve bu mevzuya bizimle aynı pencereden bakan kendini gönlünü bu işe adayacak, mazeretlerle değil çözüm önerileriyle bizimle yol alabilecek bir ekiple bir araya geldik. Geceler boyu uyumadık, gezmedik, eğlenmedik sadece kafa yorduk, düşündük, tartıştık, empati kurduk çocuklarımızın, gençlerimizin, anne-babalarımızın yerine kendimizi koyduk en güzele ulaşmaya gayret ettik.

“Zaman bendedir ve mekân bana emanettir!” şuurunda bir gençlik için emek harcamak lazımdı , “Harcayalım!” dedik.

ve Tefviz Der çatısı altında toplanarak misyon ve vizyonumuzla, niyet beyanımız ve değerlerimizle bu şuuru inşa etmeye aday olduk. Öncelikle alanında uzman gönüldaş eğitmenlerimizle bir ekip olarak Tefviz Çocuk Akademisinin ve Tefviz Akademinin temelini attık.

Ve hemen ardından,

Hoş geldiniz dostlarım.

Ne iyi ettiniz de geldiniz

dizeleriyle selamladık geceyi bir avuç kadınla.

Bilgilerimizi sınadığımız, farklı sosyal ilişkileri tecrübe ettiğimiz ve en önemlisi yerleşik kalıpları kırarak, yeni kavramlar, yeni sosyal hedefler inşa ettiğimiz bir alan oldu TEFVİZ.

TEFVİZ sadece fikir ve teori üreten bir dernek olmaya aday değil tam tersine, pratik hayatın, sahanın sorunlarına eğilen, hayata, insana dokunan ve hızla eylem alan, iç acıtan sorunların yakıcılığı karşısında elini çekmeyen, üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren

toplumun tamamını özellikle de çocuğu, ergeni, kadını, erkeği ile aileyi kuşatan çalışmalar planlıyor ve hızla uygulamaya geçiriyor.

İşte TEFVİZ –DER tüm bu çalışmaların toplanacağı bir çatıya duyulan ihtiyaç neticesinde ortaya çıktı.

Artık bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemize ve ümmete desteğimizi artırmak üzere sahadayız. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı hemen her sorun için, verebileceğimiz katkıyı en üst düzeyde sunmak üzere kolları sıvadık.

Tefviz Der’ in on yıllardır biriktirilen tecrübeye dayanan büyük bir potansiyeli var. Bu birikimi kullanmak, ülkemiz için belki de hiç bu kadar kritik olmadı. Bütün zihni kabiliyetimizi, mesleki tecrübemizi, gönül zenginliğimizi bu mücadeleye adamak durumundayız.

Hayatımız boyunca parçası olduğumuz kadim geleneğin bize öğrettiği en temel şey, bu işlerin gönülsüz olmadığı… Gönlümüzü ortaya koymadan, fedakârlık etmeden hiçbir şey olmuyor. Dünyada her şeyin bir ölçüsü ve tartısı var; samimiyetin, bir davaya inanmışlığın ölçüsü de fedakârlık. Fedakârlık yapmayanın samimiyetine inanılmaz. Gerektiğinde başka şeylerden feragat ederek, vaktimizi, emeğimizi, zihnimizi, TEFVİZ DER ‘i kurarken belirlediğimiz ilkelere adamak durumundayız. Şayet bu idealler uğruna kendimizi, egolarımızı unutursak, ZAMAN bizi daima hatırlayacaktır.

TEFVİZ -DER’in AMACI;

  • Olumlu düşünme becerileri ile etkili iletişimi ön plana çıkaran kişisel gelişim eğitimleri, kurumsal eğitimler, TKY (Toplam Kalite  Yönetimi)  eğitimleri ve koçluk hizmetleri vererek toplumun her kesimindeki bireylerin ve kurumların başarısını artırmak,
  • Ailelerin  huzur ve mutluluğunu arttırarak aile birliğinin sağlanması için toplumun bilgilendirilmesine yönelik aile danışmanlığı hizmetlerinin ve eğitimlerinin verilmesi,
  • Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların tespit edilerek aile, toplum ve eğitim ortamlarında desteklenmeleri, geliştirilmeleri, eğitimlerinin zenginleştirilmesi ve sosyo-kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanması, bu çocukların sahip oldukları potansiyelleri kullanmayı öğrenmeleri ve performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmalarına imkân verecek ortam ve imkânların oluşturulması,
  • • Bu doğrultuda kurulmuş ve kurulacak olan tüm sivil toplum örgütleriyle projeler üretmek ve işbirliği yapmak, bu kapsamda oluşan proje, görüş ve önerileri, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar aracılığıyla bireylerin ve kurumların başarılarının artışını sağlamaktır.

Ülkemizin, ümmetin karşı karşıya kaldığı hemen her sorun için, verebileceğimiz katkıyı en üst düzeyde sunmak üzere sizler de TEFVİZ-DER çatısı altında toplanıp bizimle bu yolculuğa katılabilir ve derneğimize üye olarak bizlere destek olabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Tefviz Akademiyle Tanışmak İçin Formu Doldurun